Wizualizacje

Krakowskie mury obronne odcinka północnego  /ok. 1650 roku /
Konsultacje: Halina Rojkowska, dr Waldemar Niewalda
Grafika: Piotr Opaliński

 
design by mikro-TOP