Wizualizacje
Zabudowa bloku uniwersyteckiego: Collegium Maius, Collegium Minus, Collegium Nowodworskiego i drewniane domy kolegiackie.
Konsultacje naukowe: Stanisław Sławiński, dr hab. Andrzej Włodarek; opracowanie graficzne: Wioleta Mazurek
 
design by mikro-TOP