Wizualizacje
Rekonstrukcja zabudowy wzgórza wawelskiego, według stanu około 1650 roku.
Konsultacje naukowe: Krzysztof Czyżewski, Halina Rojkowska, dr Waldemar Niewalda; opracowanie graficzne: Piotr Opaliński, Mateusz Rudek
 
design by mikro-TOP